......  
     
 

Välkommen till TEFY Läromedel

 
 

OBS! Våra Fysikböcker + Fysik X-tra motsvarar Lgr11
OBS! Våra Kemiböcker + Kemi X-tra motsvarar Lgr11

 
     
 

Fysik X-tra Lgr11

Nanoteknik: Grafen
Nanoteknik: Nanorör
Digitalkameran
GPS
Induktionshäll
Platta bildskärmar
Personskador av elström
Rätt belysning sparar energi

Klicka på resp. artikel för att läsa!
Artiklarna får skrivas ut och kopieras gratis!

Kemi X-tra Lgr11

Nanoteknik: Små partiklar - Stora möjligheter
Framställning av biogas
Bränsleceller
Alternativa drivmedel - Miljöfordon
Asbest - ett ämne att ha respekt för
Transfetter
Kemi-katastrofer

Klicka på resp. artikel för att läsa!
Artiklarna får skrivas ut och kopieras gratis!
 
     
 

Årskursbok eller Stadiebok - TEFY har båda alternativen!

 
   
 
Boarpsvägen 134 Tel: 0431-73380 e-mail: asp@tefy.se
269 95 Båstad hemsida: www.tefy.se