TEFY Läromedel Tel: 0431-733 80
Tel: 070 58 087 58

BESTÄLLNINGSSEDEL

Boarpsvägen 134  
269 95 Båstad Hemsida: http://www.tefy.se
  email: bo.paulsson@tefy.se
OBS! Denna beställningssedel är ej avsedd för privatpersoner.
Privatpersoner måste kontakta TEFY via telefon eller email.


Kontakta TEFY om ni önskar att betalningen av Fysik Fakta och Kemi Fakta delas upp på tre år!

Samtliga priser exkl. moms o frakt (fr.o.m. 15/1 2019).

Antal Titel

Pris

   

FYSIK FAKTA (art. 85634-59-0) faktabok med studieuppgifter för grundskolan.

159 kr

 
LÄRARPÄRM för FYSIK FAKTA, (art. LPF)

750 kr

 
Fysik Lpo, Bok 1 (art. 85634-50-7) för grundsk senare del

48 kr

   
Fysik Lpo, Bok 2 (art. 85634-53-8) för grundsk senare del

48 kr

   
Fysik Lpo, Bok 3 (art. 85634-56-9) för grundsk senare del

48 kr

   
         
Lärarhandledning för Fysik Lpo, Bok 1 gäller även för FYSIK FAKTA (art. 85634-12-5)

130 kr

   
Lärarhandledning för Fysik Lpo, Bok 2 gäller även för FYSIK FAKTA (art. 85634-17-0)

130 kr

   
Lärarhandledning för Fysik Lpo, Bok 3 gäller även för FYSIK FAKTA (art. 85634-20-0)

130 kr

   
         
CD-ROM - Fysik Lpo, Bok 1 (art. dyslekt-f1) PC

300 kr

 
CD-ROM - Fysik Lpo, Bok 2 (art. dyslekt-f2) PC

300 kr

 
CD-ROM - Fysik Lpo, Bok 3 (art. dyslekt-f3) PC

300 kr

 
       
USB-minne (innehåll som CD-ROM)- Fysik Lpo, Bok 1 (art. USB-f1) PC

340 kr

 
USB-minne (innehåll som CD-ROM)- Fysik Lpo, Bok 2 (art. USB-f2) PC

340 kr

 
USB-minne (innehåll som CD-ROM)- Fysik Lpo, Bok 3 (art. USB-f3) PC

340 kr

 
USB-minne (Fy Lpo 1,2,3)- Fysik Fakta (art. USB-FyFa) PC

800 kr

 
         
Fysik Plus Teknik (art. 85634-76-7)

120 kr

   
         
ELNIC laborationssats (art 9000) Obs! innehåller inte mikrofon eller högtalare!

600 kr

   
 
     
KEMI FAKTA (art. 85634-47-7) faktabok med studieuppgifter för grundskolan

154 kr

 
LÄRARPÄRM för KEMI FAKTA, (art. LPK)

700 kr

 
Kemi Lpo, Bok 1 (art. 85634-36-1) för grundsk senare del

46 kr

   
Kemi Lpo, Bok 2 (art. 85634-42-2) för grundsk senare del

46 kr

   
Kemi Lpo, Bok 3 (art. 85634-45-3) för grundsk senare del

46 kr

   
 
     
Lärarhandledning för Kemi Lpo, Bok 1 gäller även för KEMI FAKTA (art. 85634-22-4)

130 kr

   
Lärarhandledning för Kemi Lpo, Bok 2 gäller även för KEMI FAKTA (art. 85634-27-9)

130 kr

   
Lärarhandledning för Kemi Lpo, Bok 3 gäller även för KEMI FAKTA (art. 85634-28-6)

130 kr

   
         
CD-ROM - Kemi Lpo, Bok 1 (art. dyslekt-k1) PC

300 kr

 
CD-ROM - Kemi Lpo, Bok 2 (art. dyslekt-k2) PC

300 kr

CD-ROM - Kemi Lpo, Bok 3 (art. dyslekt-k3) PC

300 kr

 
         
USB-minne (innehåll som CD-ROM)- Kemi Lpo, Bok 1 (art. USB-k1) PC

340 kr

 
USB-minne (innehåll som CD-ROM)- Kemi Lpo, Bok 2 (art. USB-k2) PC

340 kr

 
USB-minne (innehåll som CD-ROM)- Kemi Lpo, Bok 3 (art. USB-k3) PC

340 kr

 
USB-minne (Ke Lpo 1,2,3)- Kemi Fakta (art. USB-KeFa) PC

800 kr

 
 
     
Riskbedömning Kemi (art. RB-KE)

780 kr

 
         
CD Alla provuppgifter i de sex Lärarhandledningarna (art. CD-LH-Uppg)

450 kr

 
  PC Word 97. Läraren kan klippa/kopiera valfria uppgifter och "klistra in" i eget dokument.      
         
 
         

Jag önskar hyra nedanstående CD-ROM eller USB-minnen enligt hyresvillkoren nedan.

 

 

 

Beställning av hyr-CD/USB måste ske direkt till TEFY (ej via bokhandel eller annan distributör).

Vid första hyrtillfället måste minst 6 CD eller 6 USB hyras (gärna olika årskurser och olika ämnen).

Detta gäller endast vid första hyrtillfället. Härefter kan valfritt antal CD/USB hyras.

Antal Titel  
CD-ROM - Fysik Lpo, Bok 1 (art. dyslekt-f1h) PC hyravgift per läsår 80 kr / CD
CD-ROM - Fysik Lpo, Bok 2 (art. dyslekt-f2h) PC hyravgift per läsår 80 kr / CD
CD-ROM - Fysik Lpo, Bok 3 (art. dyslekt-f3h) PC hyravgift per läsår 80 kr / CD
     
CD-ROM - Kemi Lpo, Bok 1 (art. dyslekt-k1h) PC hyravgift per läsår 80 kr / CD
CD-ROM - Kemi Lpo, Bok 2 (art. dyslekt-k2h) PC hyravgift per läsår 80 kr / CD
CD-ROM - Kemi Lpo, Bok 3 (art. dyslekt-k3h) PC hyravgift per läsår 80 kr / CD
     
USB-minne - Fysik Lpo, Bok 1 (art. USB-f1h) PC hyravgift per läsår 90 kr / USB
USB-minne - Fysik Lpo, Bok 2 (art. USBt-f2h) PC hyravgift per läsår 90 kr / USB
USB-minne - Fysik Lpo, Bok 3 (art. USB-f3h) PC hyravgift per läsår 90 kr / USB
USB-minne (Fy Lpo 1,2,3)- Fysik Fakta (art. USB-FyFah) PC hyravgift per läsår 220 kr / USB
     
USB-minne - Kemi Lpo, Bok 1 (art. USB-k1h) PC hyravgift per läsår 90 kr / USB
USB-minne - Kemi Lpo, Bok 2 (art. USB-k2h) PC hyravgift per läsår 90 kr / USB
USB-minne - Kemi Lpo, Bok 3 (art. USB-k3h) PC hyravgift per läsår 90 kr / USB
USB-minne (Ke Lpo 1,2,3)- Kemi Fakta (art. USB-KeFah) PC hyravgift per läsår 220 kr / USB
     

90% av betald hyravgift avräknas vid eventuellt köp av hyrda CD/USB. (Slutbetalda efter 4 år).

Om CD/USB inte returneras före den 1/9 (påföljande läsår), förlängs hyresavtalet ett läsår.Köpare (skola eller annan)

Leveransadress

 

Postnummer

Postadress

Leverans önskas omkring

   

Fakturaadress

 

Postnummer

Postadress

Beställarens namn

   

email (nödvändig för vår orderbekräftelse)

Telefon

Ref.kod (om den behövs på fakturan)

Ev. märkning eller annat meddelande