Faktadel + Studieuppgifter med facit
    Samtliga faktadelar och studieuppgifter
är hämtade från Kemi Lpo 1,2,3.
   
    Kemi Fakta innehåller dessa kapitel:
    Ämnena omkring oss
    Kemiska reaktioner
    Syror och baser
    Salter
    Kolföreningar
    Alkoholer-Syror-Estrar
    Vardagens kemi
    Några viktiga material
    Eld och brand
    Kemiska bindningar
    Elektrokemi
    Från malm till metall
    Vår livsmiljö
    Analys och beräkningar
   
   
   
       
  Laborationerna som anknyter till de olika kapitlen finns i Lärarpärmen.